Αποτελέσματα

Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου FInAl αναμένεται να δημοσιευτούν τον Δεκέμβριο του 2020, στην ιστοσελίδα του έργου, στην σχετική ιστοσελίδα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, καθώς και σε σχετικές ιστοσελίδες των Συνεδρίων & Διεθνών Περιοδικών μέσα από τις αναμενόμενες δημοσιεύσεις που θα προκύψουν.

Τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου FInAl θα είναι διαθέσιμα δωρεάν για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα (Υδατοκαλλιέργειες, εταιρείες παραγωγής μικροφυκών, εταιρείες εκτροφής εντόμων) τόσο μέσω της δημοσίευσης αυτών στις ιστοσελίδες του έργου και σε ενημερωτικά έντυπα που θα τους αποσταλλούν, όσο και κατά την παρουσίαση αυτών σε ανοιχτή Ημερίδα που θα διοργανωθεί προς τη λήξη του έργου.
Παράλληλα, τα αποτελέσματα του FInAl θα καθίστανται διαθέσιμα στο διαδίκτυο στα μέλη οποιουδήποτε οργανισμού και θα παραμείνουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών μετά την ημερομηνία λήξης του ενισχυόμενου έργου

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Paper 1

Evaluation of Zophobas morio larvae meal as fishmeal replacer for gilthead seabream diet

Paper 2

Effects of fishmeal replacement by defatted Zophobas morio larvae meal on growth and feed efficiency of gilthead seabream (Sparus aurata)

Δημοσιεύσεις στα Μέσα Ενημέρωσης

Media 001

Εφημερίδα"Ταχυδρόμος"

Νέα… spirulina ετοιμάζει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τεχνικές Εκθέσεις

Abstract P1

Η επίδραση της διατροφής στην εκτροφή των εντόμων

Abstract P6

Επίδραση των παραμέτρων καλλιέργειας στην παραγωγικότητα του 1ου είδους μικροφύκους

Created with Mobirise - Click here