Επικοινωνία

Mobirise

Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Οδός Φυτόκου
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος 38446
(+30) 242 109 3256
ikarapan@uth.gr

Henry Morgane
Ερευνητής Γ'
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
(+30) 210 985 6725
morgane@hcmr.gr

Mobirise
Mobirise

Γεώργιος Παπαπολυμέρου
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Περιφερειακή Οδός Λαρίσης – Τρικάλων
Λάρισα 41110
(+30) 241 068 4428
papapoly@teilar.gr

Built with Mobirise site maker