Ενότητες Εργασίας

Υπεύθυνος Φορέας – ΠΘ
Διερευνάται η δυνατότητα μαζικής εκτροφής διαφόρων ειδών εντόμων προκειμένου η βιομάζα τους να χρησιμοποιηθεί στα διατροφικά πειράματα της ΕΕ3. Αξιολογείται η επίδραση διαφορετικών σιτηρεσίων και συνθηκών εκτροφής στην παραγόμενη βιομάζα και θρεπτική σύσταση των εντόμων. 

Υπεύθυνος Φορέας – ΤΕΙΘ
Διερευνάται η δυνατότητα μαζικής καλλιέργειας ειδών μικροφυκών προκειμένου η βιομάζα τους να χρησιμοποιηθεί στα διατροφικά πειράματα των ΕΕ4-5. Μελετώνται διάφορες παράμετροι καλλιέργειας ως προς την επίδραση τους στην παραγόμενη βιομάζα και ενίσχυση των ω-3 λιπαρών οξέων των μικροφυκών. 

Υπεύθυνος Φορέας – ΕΛΚΕΘΕ
Διερευνάται η δυνατότητα υποκατάστασης του ιχθυαλεύρου στο σιτηρέσιο της τσιπούρας από πρωτεΐνες διαφόρων ειδών εντόμων και μίξη αυτών. Θα διεξαχθούν 3 διατροφικά πειράματα σε νεαρά και ενήλικα άτομα και θα αξιολογηθεί η επίδραση των πρωτεϊνών εντόμων στην ανάπτυξη, φυσιολογία, υγεία, θρεπτική αξία και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της τσιπούρας. 

Υπεύθυνος Φορέας – ΕΛΚΕΘΕ
Διερευνάται η δυνατότητα αντικατάστασης του ιχθυελαίου και των φυτικών ελαίων από λίπη μικροφυκών στο σιτηρέσιο της τσιπούρας. Θα διεξαχθεί διατροφικό πείραμα και θα αξιολογηθεί η επίδραση των μικροφυκών στην ανάπτυξη, φυσιολογία, υγεία, θρεπτική αξία και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της τσιπούρας. Επίσης, θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των μικροφυκών σε σιτηρέσια συγκομιδής για τη σταδιακή αποκατάσταση των ω-3 του φιλέτου. 

Υπεύθυνος Φορέας – ΠΘ
Διερευνάται η δυνατότητα αντικατάστασης του ιχθυελαίου από λίπη μικροφυκών στο σιτηρέσιο του λαβρακιού. Θα διεξαχθεί διατροφικό πείραμα και θα αξιολογηθεί η επίδραση των μικροφυκών στην ανάπτυξη, φυσιολογία, υγεία & θρεπτική αξία του λαβρακιού. 

Made with Mobirise - More info